Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-5 lite uttørkingseksponerte sterkt og litt kalkrike intermediære nakne berg
s-[KA·e|d]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper