Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s*[UF·c|d]
T3-C-4 intermediær leside
v, s*[UF·c|d], s-[KA·d|c]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s+[KA·g|h],s*[UF·c|d]
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s*[KA·b|a]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v*, s-[SV·b|c],t¤[KA·de]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s*[KA·b|a]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[SV·b|c]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s+[KA·g|h]
T31-C-4 intermediær boreal frisk hei
v, s-[KA·d|c]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
s*[SV·d|e]
8
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper