Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v*, s+[KA·f|e]
T3-C-4 intermediær leside
v, s*[UF·c|d], s+[KA·d|c]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s+[KA·d|c],s+[UF·e|f]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v*, t¤[KA·fg],t¤[UF·bc]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],s+[KA·d|c]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v, t¤[KA·fg],s+[UF·e|f]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s-[KA·b|a]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v*, s+[UF·c|d]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],t¤[KA·fg]
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
v, s+[UF·e|f]
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper