Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

KartleggingsenhetKategori
T2-C-4 åpen intermediær grunnlendt lavmark
s-[KA∙d|c]
T2-C-6 åpen svakt kalkrik grunnlendt lavmark
v, s-[UF∙g|f]
T16-C-1 kalkfattig rasmarkeng og -hei
v
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
v
T32-C-20 svakt kalkrik eng med klart hevdpreg
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper