Ivar Myklebust (51) er ansatt som direktør i Artsdatabanken fra 1. januar 2017. Han har hatt denne stillingen i to 6-årige åremål siden januar 2005, og går nå over i en fast stilling.

Artsdatabanken er underlagt Kunnskapsdepartementet og har eget styre og direktør. Åremålet til direktørstillingen går ut i desember 2016. Derfor ble stillingen lyst ut på nytt i sommer. Artsdatabankens styre ønsket ikke å videreføre ordningen med åremål, og stillingen ble lyst ut som en fast stilling. Ivar Myklebust søkte og fikk fornyet tillitt.

- Artsdatabankens samfunnsoppdrag er svært viktig, og jeg er sterkt motivert for å videreutvikle vår rolle og våre oppgaver. Det er viktigere enn noen sinne at kunnskap om naturmangfold systematiseres og legges til rette av en uavhengig institusjon. Viktige utviklingstrekk som det grønne skiftet, styrket fokus på økologisk kunnskap, digitalisering av samfunnet og effektivisering av offentlig sektor gjør det ekstra spennende å fortsette, sier Myklebust.

Myklebust har hovedfag i biologi fra NTNU i Trondheim, og han har også gjennomført flere lederutviklingsprogram. Før han kom til Artsdatabanken i 2005, jobbet han i det daværende Direktoratet for naturforvaltning. Der hadde han stillinger som avdelingsdirektør, seksjonssjef og rådgiver.

Administrativt er Artsdatabanken tilknyttet NTNU.

Ivar Myklebust er nå fast ansatt som direktør i Artsdatabanken.