Naturhistorisk museum, UiO har gleden av å invitere til et to-dagers innføringskurs i verktøyet Natur i Norge (NiN). Kurset retter seg mot alle som har interesse for NiN-systemet og kartlegging.

Kurset foregår i Oslo 22.- 23. mars. Det gjennomføres i samarbeid med Artsdatabanken.

Programmet vil likne tilsvarende kurs som ble holdt i 2015 og 2016, men vil bli oppdatert og videreutviklet. Mer informasjon kommer.

Kurset er gratis og inkluderer enkel lunsj, men du må selv stå for overnatting og reise.

Påmelding til Naturhistorisk museum innen 1. mars 2017:
Påmeldingsskjema NiN-kurs 22.- 23. mars