Våren 2018 vil Artsdatabanken offentliggjøre den tredje oversikten over fremmede arter i Norge

Azteca flavigaster er en fremmed maurart i Norge i slekten aztekermaur. Arten er bare funnet innendørs i et troparium i Gjerstad i Aust-Agder. Der har den etablerte kolonier. Arten har kommet til Norge med innførte planter fra Costa Rica.

Fagekspertene er nå i gang med å vurdere hvilke negative økologiske påvirkninger fremmede arter kan ha på norsk natur. Høsten 2017 ble det åpnet for offentlig innsyn i de foreløpige vurderingene.

De nye risikovurderingene vil gruppere de fremmede artene i risikokategoriene: Ingen kjent risiko, lav risiko, potensielt høy risiko, høy risiko og svært høy risiko.