Hvilken økologisk risiko fremmede arter har i norsk natur blir vurdert etter en standardisert kvantitativ metode. Gjeldende metodikk er en justering av metoden som ble brukt for risikovurdering av fremmede arter i 2012.

Metoden for å vurdere fremmede arters økologiske risiko er utviklet av Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), i samråd med Artsdatabanken og andre fageksperter. En fullstendig oversikt over metoden finnes i publikasjonen Retningslinjer for økologisk risikovurdering av fremmede arter som kan lastes ned fra denne siden.

Metoden som legges til grunn for risikovurdering av fremmede arter i 2017 er i sin helhet kvantitativ. Dette innebærer at vurderingen er basert på numeriske verdier, heller enn subjektive termer som lav, moderat og høy, for å anslå artens økologiske påvirkning i norsk natur.

Publikasjonen finnes også i engelsk utgave.