Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.
Ønsker du søkeresultater med egen URL? Bruk denne siden for rødlistesøk
Mer om Rødlista

Rødlista - hva, hvem, hvorfor?

Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.  

Resultater

Av de 20 915 artene som er vurdert, står 4438 (21 %) arter på Norsk rødliste for arter 2015. Av de vurderte arten er 2355 (11 %) truet. Her finner du flere resultater fra Rødlista 2015.

Artsgruppene

De behandlede artene er fordelt på 34 ulike artsgrupper. Av praktiske årsaker er amfibier og reptiler omtalt sammen, og lav – som forekommer innen mange ordener i soppriket – er skilt ut som en egen artsgruppe. 

Tema

I Raudlista 2015 ligg det svært mykje informasjon om artar som er vurderte å ha ein risiko for å døy ut i Noreg. Her kan du lese meir om aktuelle tema som vi veit opptek mange. Vi håper også at informasjonen kan bidra til å forklare noko av kompleksiteten i resultata.