Artsdatabanken oppdaterte i 2012 oversiktene over fremmede arter, og gjorde en vurdering av økologisk risiko for fremmede arter som kan reprodusere her til lands. Resultatet presenteres i publikasjonen «Fremmede arter i Norge - med Norsk svarteliste 2012».

I alt er det påvist 2320 fremmede arter i norske områder. Artsdatabanken har vurdert 1180 av disse med tanke på om de utgjør en økologisk risiko for stedegne arter og naturtyper. I tillegg er det vurdert 203 såkalte dørstokkarter*. Totalt ble 217 av de 1180 artene vurdert til å utgjøre høy eller svært høy økologisk risiko, slik at de kvalifiserte til en plass på Norsk svarteliste.

* En dørstokkart er en art som ikke tidligere er funnet i Norge, men som man tror kan komme til å etablere seg her fra et naboland (såkalt sekundær introduksjon). Alternativt kan en dørstokkart være en art som det er sannsynlig at vil komme til Norge ved menneskets hjelp.