Artsdatabanken gjennomførte også en risikovurdering av fremmede arter i 2007. Denne resulterte i «Norsk svarteliste 2007», som var den første offisielle Svartelista.

Norsk svarteliste 2007, som i 2012 ble erstattet av Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012, inneholder 2483 arter. Av disse er 217 er risikovurdert.

Vurderingen i 2007 ble gjort ved hjelp av en annen metode enn i 2012. Resultatene fra de to arbeidene kan derfor ikke direkte sammenholdes.

Søk i resultater fra Svartelista 2007