Artsdatabankens strategiske plan for perioden 2013–2017 ble vedtatt av styret den 13. desember 2012. Den kommende femårsperioden vil gi flere og bedre produkter og tjenester som skal forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap om naturmangfoldet.

Artsdatabanken har i løpet av sine åtte år blitt en etablert institusjon i det nasjonale arbeidet med å samle inn, bearbeide og formidle data og kunnskap om naturmangfold. Resultatene er en omfattende produksjon av produkter og tjenester som har vært etterspurt av samfunnet.

Strategisk plan er det overordnede styrende dokumentet for virksomheten, og planen for 2013–2017 viser at Artsdatabanken ikke senker ambisjonene. I perioden skal samhandling med kunnskapsprodusenter og brukere prioriteres, og målet er å videreutvikle eksisterende portefølje, samtidig som det skapes handlingsrom for utvikling av nye produkter og tjenester.

I perioden vil Artsdatabanken arbeide for en tydeligere økologisk tilnærming i arbeidet med å styrke kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i Norge, styrke kommunikasjonen med kunnskapsprodusenter og brukere, og tilby en mer brukervennlig infrastruktur for innsamling, bearbeiding og formidling av data om naturmangfoldet.

Artsdatabanken blir i stadig større grad etterspurt internasjonalt, og vil delta i internasjonalt samarbeid for å skape samhandling som skaper synergier og merverdi innen våre arbeidsområder.