Kunnskapsbank for naturmangfold

AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "Type" = string "Taxon,Content,Fremmedartsvurdering,Rødlistevurdering,Artskart"
  • string "SubType" = string "Rank/variety,Rank/subspecies,Rank/species,Rank/subgenus,Rank/genus,Rank/subfamily,Rank/family,Rank/suborder,Rank/order,Rank/superorder,Rank/class,Rank/phylum,Rank/kingdom,hovedtype,kartleggingsenhet,article"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "SearchResult"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 25
 • int Skip = 0