En sjelden art som kun er påvist et fåtall ganger på Østlandet. Vertsart er murervepsen Symmorphus gracilis. Arten minner om Chrysis angustula men har grovere punktur på bakkroppen.