Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.


Art Kategori

Svartor Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
dominerende mengdeart[BN-SB]

Gråor Alnus incana (L.) Moench
vanlig art[SB-MB]

Sennegras Carex vesicaria L.
vanlig art

Myrhatt Comarum palustre L.
vanlig art

Trollhegg Frangula alnus Mill.
vanlig art

Myrmaure Galium palustre L.
mengdeart

Melkerot Peucedanum palustre (L.) Moench
vanlig art

Gran Picea abies (L.) H.Karst.
vanlig art

Ørevier Salix aurita L.
vanlig art, tyngdepunktart, sterk relativ skilleart[SA∙a|b]

Gråselje Salix cinerea L.
vanlig art, sterk relativ skilleart[SA∙a|b]
8