Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Art Kategori
Myrhatt Comarum palustre L.
vanlig art
Svartor Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
dominerende mengdeart[BN-SB]
Gråor Alnus incana (L.) Moench
vanlig art[SB-MB]
Rogn Sorbus aucuparia L.
vanlig art
Myrmaure Galium palustre L.
mengdeart
Pasvikgran Picea abies (L.) H.Karst.
vanlig art
Gråselje Salix cinerea L.
vanlig art, sterk relativ skilleart[SA∙a|b]
Storvier Salix myrsinifolia Salisb.
vanlig art
Ørevier Salix aurita L.
vanlig art, tyngdepunktart, sterk relativ skilleart[SA∙a|b]
Trollhegg Frangula alnus Mill.
vanlig art
Myrfiol Viola palustris L.
mengdeart
Melkerot Peucedanum palustre (L.) Moench
vanlig art
Storbjørnemose Polytrichum commune Hedw.
mengdeart, absolutt skilleart[SA∙a|b], absolutt skilleart[KA∙e|f]
Spriketorvmose Sphagnum squarrosum Crome
vanlig art
Sumptorvmose Sphagnum palustre L.
vanlig art
Grantorvmose Sphagnum girgensohnii Russow
vanlig art
Sennegras Carex vesicaria L.
vanlig art