Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Art Kategori
Svartor Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
dominerende mengdeart[BN-SB]
Gråor Alnus incana (L.) Moench
vanlig art[SB-MB]
Sennegras Carex vesicaria L.
vanlig art
Myrhatt Comarum palustre L.
vanlig art
Trollhegg Frangula alnus Mill.
vanlig art
Myrmaure Galium palustre L.
mengdeart
Melkerot Peucedanum palustre (L.) Moench
vanlig art
Gran Picea abies (L.) H.Karst.
vanlig art
Ørevier Salix aurita L.
vanlig art, tyngdepunktart, sterk relativ skilleart[SA∙a|b]
Gråselje Salix cinerea L.
vanlig art, sterk relativ skilleart[SA∙a|b]
8