Levermoser. Skjøtmose.
  • Creative Commons Attribution | Kristian Hassel

Levermoser er en av de store gruppene i planteriket med totalt 7300 arter i verden, fra Norge med Svalbard kjenner vi i underkant av 300 arter.

Levermoser Marchantiophyta Stotler & Crand.-Stotl.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | BioFokus