Daphnia magna Straus
  • Daphnia magna Straus Creative Commons Attribution | Per Harald Olsen

Kjempedafnie er stor og rød og med en meget karakteristisk bakkropp som skiller den lett fra andre dafnier. En sjøsaltpåvirket dam er en typisk funnlokalitet.

Kjempedafnie Daphnia magna Straus
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.