• Sumpgresshoppe. Creative Commons Attribution Share-alike | Göran Liljeberg

Sumpgresshoppe er en av våre største og mest fargerike markgresshopper. Arten forekommer i fuktige biotoper som myrer, elvekanter, fuktenger og havstrender. Den er hardfør og vidt utbredt nord til det nordlige Nordland.

Sumpgresshoppe Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.