Skogkjeglebie.
  • Skogkjeglebie. Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk

En av nordens mest sjeldne bier. Parasitt på skogbladskjærerbie, Megachile nigriventris, og finnes kun i tilknytning til store bestand av denne gjerne der det er mye skogvikke. Kun tre funn fra Norge. En stor art som skilles fra nærstående arter på utformingen av bakkroppsspissen.

Skogkjeglebie Coelioxys lanceolata Nylander, 1852
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.