Navn og slektskap
  • Vitenskapelig navn
  • Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W.Zimm.
  • Bokmål
  • dekkfrøete planter
  • blomsterplanter
  • Nynorsk
  • dekkfrøete planter
 • Vitenskapelig navn
  Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W.Zimm.
 • Bokmål
  • dekkfrøete planter
  • blomsterplanter
 • Nynorsk
  • dekkfrøete planter
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: 

DNA-strekkode
Egenskaper