Torvmoselibelle.

En nokså mørk storlibelle med gule til blå flekker, som liker seg på blautmyra. Dobbeltgjenger til starrlibelle Aeshna juncea som den også flyr sammen med.

Torvmoselibelle Aeshna subarctica Walker, 1908
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.