Artsdatabanken

Kunnskapsbank for naturmangfold

snarveier
Aktuelt

Flere nyheter

Publisert
Stilling ledig: Er du økolog og vil vere med å lage den nye Raudlista?

Brenn du for økologi og artskunnskap og ønskjer at kunnskapen skal kome til nytte for samfunnet? Artsdatabanken søkjer no etter ein rådgjevar i 100% fast stilling til Seksjon for artskunnskap.

Publisert
Delta på lansering av nye Natur i Norge

I november lanseres en revidert versjon av Natur i Norge (NiN). Med ny kunnskap, nye inndelinger og ny nettside, skal systemet nå bli mer brukervennlig.

Publisert
Artsdatabanken søkjer ekspertar på naturtypar

Vil du bidra til Noreg sitt kunnskapsgrunnlag om naturtypar? Og har du ekspertkompetanse på NIN-systemet og naturtypane i hovudøkosystema? Då vil vi gjerne høyre frå deg innan 1. november!

Publisert
Søk om tilskot til kartlegging av artar

Gjennom Artsprosjektet har Artsdatabanken dei siste 14 åra gitt tilskot til 119 prosjekt der målet var å taksonomisk kartleggje artsmangfald vi veit lite om. Så langt har dette ført til funn av 4220 nye artar for Noreg.