Arter på nett er Artsdatabankens kilde til kvalitetssikret informasjon om arter. Tekst, bilder, bestemmelsesnøkler og kart - alt samlet på ett sted! Mange artsgrupper er på plass, og flere kommer til etter hvert - følg med!

De siste nyhetssakene fra Arter på nett

Bestemmelsesnøkler

Med over 45 000 arter i Norge, som ofte kun skilles på basis av små detaljer, er det umulig å skille mellom alle arter uten hjelpemidler. Artsdatabanken publiserer digitale, ekspertskrevne bestemmelsesnøkler, som gjør det lettere å identifisere og lære mer om arter i Norge. Foreløpig er følgende nøkler publisert: