I november lanseres en revidert versjon av Natur i Norge (NiN). Med ny kunnskap, nye inndelinger og ny nettside, skal systemet nå bli mer brukervennlig.

I den nye NiN-versjonen er det teoretiske grunnlaget for ferskvann grundig gjennomarbeidet og godt uttestet i felt.

I fire år har eksperter i Vitenskapelig råd for NiN jobbet med å forbedre type- og variabelsystemet Natur i Norge.

– Det har vært et komplekst, systematisk og svært nitidig arbeid, sier Rune Halvorsen ved Naturhistorisk museum, UiO. Han er leder for den faglige utviklingen av NiN.

– Vi har jobbet med hele NiN-systemet, fra vann til land. Vi har ryddet i begrepsbruken, fått inn flere variabler og tatt inn ny kunnskap. Den nye NiN-versjonen beskriver derfor i større grad naturen slik den faktisk er. Gjennom prosessen har vi også testet deler av systemet i felt for at det skal være så brukervennlig som mulig, forteller Anne Britt Storeng, prosjektleder i Artsdatabanken for arbeidet med å utvikle ny versjon av NiN.

Med tematiske arbeidsgrupper har vi jobbet systematisk opp mot alle hovedøkosystemene i NiN. De har fokusert på å utbedre de områdene som har vært mangelfulle i dagens versjon. De områdene i NiN som har gjennomgått størst endringer er limnisk, marin og arktisk naturvariasjon.

Stabilt system

NiN er hele samfunnets verktøykasse for å beskrive natur. Med NiN som felles språk, legges det til rette for at ulike sektorer kan forstå og dra nytte av hverandres kartlegginger og registreringer. All offentlig naturtypekartlegging skal bruke NiN-systemet i sitt arbeid.

Første versjon av NiN ble lansert i 2009. Siden ble systemet oppdatert i 2015. Og nå lanseres den tredje versjonen.

– Målet vårt i denne fireårsperioden, har vært å stabilisere systemet. Nå håper vi at vi har avdekket og utfylt manglene i forrige versjon, slik at systemet kan ligge rolig i mange år, sier Storeng.

Det har vært fokus på brukervennlighet i arbeidet med den nye versjonen. Et grep er flere veiledere som skal gjøre systemet enklere å bruke ved feltkartlegging. Nettsidene kommer også i ny drakt, som skal gjøre det lettere å navigere for brukere på alle nivåer. Nye NiN 3.0 blir tilgjengelig på Artsdatabankens nettsider ved lanseringen i november.

Lansering i november

Nye NiN lanseres torsdag 16. november kl. 10.00–14.00 på Klimahuset, Naturhistorisk museum, på Tøyen i Oslo. Her blir det presentert flere smakebiter fra det nye innholdet.

Meld deg på her for å delta på arrangementet. Vi ønsker påmelding innen 9. november på grunn av begrenset plass i lokalet og servering.

Har du ikke mulighet til å være til stede, kan du følge arrangementet direkte via videostrøm her. Videostrømmen er åpen for alle, og du trenger ikke å melde deg på for å følge den. Det vil også være mulig å se opptak av arrangementet i ettertid.

Program

Konferansier: Pernille Feilberg, Artsdatabanken

Tidspunkt  
09.30 Registrering og kaffe
10.00 Introduksjon til arbeidet med NiN 3.0
Innledning fra Artsdatabanken
v/Bjarte Rambjør Heide

Hvorfor NiN 3.0 og hva er det blitt?
v/Rune Halvorsen, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

10.50 Dypdykk inn i deler av systemet

Landformer eksemplifisert ved Elvetyper
v/Lars Erikstad og Børre Dervo, Norsk institutt for naturforskning

11.05 Pause (15 min)
11.20 Fortsettelse dypdykk inn i deler av systemet

En reise i våre ferskvannssystemer med NiN-briller på
v/Børre Dervo, Norsk institutt for naturforskning

Hvordan jobbe i det marine miljø og betydningen av miljøvariabler
v/Trine Bekkby, Norsk institutt for vannforskning 

11.55 Fra det menneskepåvirkede til det naturlige – hvordan er det håndtert i ny versjon

En opprydding i det seminaturlige
v/Harald Bratli, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Hvor er det blitt av naturskogen?
v/Olav Skarpaas, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

12.30 Lunsj
13.15 Praktisk bruk av systemet

Hvordan vil en kartlegger merke overgangen til NiN 3.0?
v/Anders Bryn, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Forventninger fra forvaltningen
Miljødirektoratet
Landbruksdirektoratet

13.50 Hva skjer videre?

Veien videre v/Artsdatabanken

14.00 Slutt