Ved å rapportere artene du ser deler du kunnskapen din med andre, og bidrar med data som kan være viktige for forskere og de som forvalter naturen.

Artsobservasjoner

Artsobservasjoner er Norges største database for registreringer av arter. Hvem som helst kan rapportere arter og utveksle kunnskap og erfaringer med andre naturinteresserte.

Gå til Artsobservasjoner

 

Rapporterer du via mobil eller nettbrett ute på farten, er den mobilvennlige utgaven sannsynligvis enklest for deg

Gå til Artsobservasjoner for mobil