Takrørlibelle.

Den største norske Aeshna-arten, og kun funnet noen få steder på Østlandet. Arten har en mosaikk av gule til blå flekker og er meget lik flere andre arter.

Takrørlibelle Aeshna serrata Hagen, 1856
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.