Artsdatabanken er ansvarlig for å administrere Artsprosjektet på vegne av Klima- og miljødepartementet. Til støtte for arbeidet er det etablert en prosjektgruppe som har ansvar for den operative gjennomføringen av Artsprosjektet.

Prosjektgruppen har følgende sammensetning:

N.N. (leder), Artsdatabanken Vara:N.N., Artsdatabanken
Eli Ragna Tærum, Forskningsrådet Vara: Malin L. Lund, Forskningsrådet
Jørund T. Braa, Miljødirektoratet Vara: Sunniva Aagaard, Miljødirektoratet
Ulf Gärdenfors, ArtDatabanken SLU Vara: Rikard Sundin, ArtDatabanken SLU