Ei nokså stor jordbie som ikke er uvanlig i tørrenger og sandområder på Østlandet. Hekker i tørr sandjord og besøker ulike typer blomster. Svært lik Lasioglossum zonulum.

Forvekslingsarter

Markjordbie er svært lik båndjordbie Lasioglossum zonulum.