En nokså vanlig og halvstor art av blodbie som skilles fra den nærstående Sphecodes pellucidus bl a på den lyse fargen på baksiden av framleggene. Dette er også mer en engart, mens Sphecodes pellucidus er mer en sandart. Trolig knyttet til Lasioglossum leucozunium m.fl.