Den vanligste av de store blodbiene på sandområder og kan opptre i store mengder. Parasitterer på Andrena barbilabris. Funnet i hele Sør-Norge, men ikke i Trøndelag.