En vanlig art i sandområder med vertsarten Cerceris arenaria, der den kan finnes i store mengder. Besøker ofte blomster. Skilles fra den nærstående Hedychrum niemelai på at den er større, samt unike kjønnskarakterer på siste bukledd og midtre legger.