En meget sjelden og karakteristisk art. Kun noen spredte funn på Østlandet i varme skogkanter med mye død ved. Vertsart i Norge er trolig murervepsen Discoelius zonalis. Enkel å kjenne igjen på unike fargekombinasjoner av blått og grønt og seks tenner på siste ryggledd.