Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse

T30-6 eksponert flomskogsmark på finmateriale med svak kildevannspåvirkning

Se full beskrivelse
Kartleggingsenhet