Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Art Kategori
Matsyre Rumex acetosa L.
vanlig art
Hundegras Dactylis glomerata L.
vanlig art
Reinfann Tanacetum vulgare L.
absolutt skilleart[S1∙e|f]
Engkvein Agrostis capillaris L.
vanlig art
Sandgråmose Racomitrium canescens (Hedw.) Brid.
vanlig art, tyngdepunktart
Gjøkesyre Oxalis acetosella L.
vanlig art
Klåved Myricaria germanica (L.) Desv.
vanlig art, tyngdepunktart, sterk relativ skilleart[VF∙d|c]
Vendelrot Valeriana sambucifolia Mikan f.
vanlig art
Bakkesoleie Ranunculus acris L.
vanlig art
Mjødurt Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
vanlig art
Hegg Prunus padus L.
vanlig art
Bringebær Rubus idaeus L.
vanlig art
Gråor Alnus incana (L.) Moench
dominerende mengdeart
Bjørk Betula pubescens Ehrh.
vanlig art
Rogn Sorbus aucuparia L.
vanlig art
Villrips Ribes spicatum Robson
konstant art
Furu Pinus sylvestris L.
absolutt skilleart[S1∙e|f]
Skogburkne Athyrium filix-femina (L.) Roth
vanlig art
Fugletelg Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
vanlig art
Osp Populus tremula L.
vanlig art
Lappvier Salix lapponum L.
vanlig art, [NB,LA]
Storvier Salix myrsinifolia Salisb.
vanlig art
Grønnvier Salix phylicifolia L.
vanlig art, [NB]
Lundveikmose Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout
mengdeart
Gullris Solidago virgaurea L.
vanlig art
Fjærkransmose Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) T.J.Kop.
vanlig art
Myrvier Salix glauca L.
vanlig art, [NB,LA]
Istervier Salix pentandra L.
vanlig art
Lundrapp Poa nemoralis L.
vanlig art
Hundekveke Elymus caninus (L.) L.
mengdeart
Rødsvingel Festuca rubra L.
vanlig art
Kratthumleblom Geum urbanum L.
vanlig art
Kvassbunke Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
vanlig art
Taraxacum officinale coll.
vanlig art