Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Art Kategori
Krypsoleie Ranunculus repens L.
vanlig art, absolutt skilleart[KA∙f|e]
Skjoldbærer Scutellaria galericulata L.
vanlig art, sterk relativ skilleart[KA∙f|e]
Bekkeblom Caltha palustris L.
mengdeart
Mjødurt Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
mengdeart, skilleart[KA∙f|e]
Enghumleblom Geum rivale L.
vanlig art, skilleart[KA∙f|e]
Svartor Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
mengdeart
Rogn Sorbus aucuparia L.
vanlig art
Myrmaure Galium palustre L.
mengdeart
Pasvikgran Picea abies (L.) H.Karst.
vanlig art
Skogburkne Athyrium filix-femina (L.) Roth
tyngdepunktart, sterk relativ skilleart[KA∙f|e]
Åkersnelle Equisetum arvense L.
vanlig art, svak relativ skilleart[KA∙f|e]
Elvesnelle Equisetum fluviatile L.
absolutt skilleart[SA∙a|b]
Gråselje Salix cinerea L.
dominerende mengdeart, tyngdepunktart, sterk relativ skilleart[SA∙a|b]
Pjusktjernmose Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.
vanlig art
Sumpbroddmose Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
vanlig art, absolutt skilleart[KA∙f|e]
Trollhegg Frangula alnus Mill.
vanlig art
Takrør Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
vanlig art
Palmemose Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr
mengdeart, tyngdepunktart, sterk relativ skilleart[KA∙f|e]
Istervier Salix pentandra L.
vanlig art
Myrfiol Viola palustris L.
vanlig art
Kattehale Lythrum salicaria L.
vanlig art
Klourt Lycopus europaeus L.
vanlig art, skilleart[KA∙f|e]
Melkerot Peucedanum palustre (L.) Moench
vanlig art
Sløke Angelica sylvestris L.
vanlig art, sterk relativ skilleart[KA∙f|e]
Kalkfagermose Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop.
vanlig art, absolutt skilleart[KA∙f|e]
Fredløs Lysimachia vulgaris L.
vanlig art, skilleart[KA∙f|e]
Kvassbunke Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
vanlig art, svak relativ skilleart[KA∙f|e]