Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Art Kategori
Skogburkne Athyrium filix-femina (L.) Roth
tyngdepunktart, sterk relativ skilleart[KA∙f|e]
Svartor Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
mengdeart
Sløke Angelica sylvestris L.
vanlig art, sterk relativ skilleart[KA∙f|e]
Bekkeblom Caltha palustris L.
mengdeart
Kvassbunke Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
vanlig art, svak relativ skilleart[KA∙f|e]
Åkersnelle Equisetum arvense L.
vanlig art, svak relativ skilleart[KA∙f|e]
Elvesnelle Equisetum fluviatile L.
absolutt skilleart[SA∙a|b]
Mjødurt Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
mengdeart, skilleart[KA∙f|e]
Trollhegg Frangula alnus Mill.
vanlig art
Myrmaure Galium palustre L.
mengdeart
10