Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.


Art Kategori

Skogburkne Athyrium filix-femina (L.) Roth
tyngdepunktart, sterk relativ skilleart[KA∙f|e]

Svartor Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
mengdeart

Sløke Angelica sylvestris L.
vanlig art, sterk relativ skilleart[KA∙f|e]

Bekkeblom Caltha palustris L.
mengdeart

Kvassbunke Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
vanlig art, svak relativ skilleart[KA∙f|e]

Åkersnelle Equisetum arvense L.
vanlig art, svak relativ skilleart[KA∙f|e]

Elvesnelle Equisetum fluviatile L.
absolutt skilleart[SA∙a|b]

Mjødurt Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
mengdeart, skilleart[KA∙f|e]

Trollhegg Frangula alnus Mill.
vanlig art

Myrmaure Galium palustre L.
mengdeart
10