Plassering i
NiN-systemet
  • Variasjonsmønster
  • Økologisk strukturerende prosess
  • Romlig skala
Basistrinn
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
  • uLKM