Vimeo video: Coelioxys conica og Megachile circumcincta

Dette er den vanligste av våre bladskjærerbier. Arten fremstår middels stor og er nokså hårete og uten lyse bånd på bakkroppen. Den finnes i hele Sør-Norge opp til Trøndelag, men trolig også lengre nordover. Den besøker mange ulike planter, men kanskje særlig erteplanter. Hekker gjerne i bakken i tørr sandjord.

Ertebladskjærerbie Megachile circumcincta (Kirby, 1802)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.