Artsdatabanken mottok den 21. desember 2016 tildelingsbrev for 2017 fra Kunnskapsdepartementet. I tråd med økonomiregelverket, bestemmelse 2.3.2 blir tildelingsbrevet publisert på våre nettsider.

Tildelingsbrevet utarbeides på bakgrunn av stortingets behandling av statsbudsjettet, og er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til underliggende virksomheter. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger blir formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av året.