I desember 2015 inviterte Artsdatabanken ulike sluttbrukere til å gi innspill på metoden for å vurdere fremmede arters økologiske risiko i norsk natur. Metoden skal benyttes i den tredje oversikten over fremmede arter i Norge med norsk svarteliste, som planlegges lansert våren 2018.