Vimeo video: Chrysoperla lucasina
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "ResourceId" = string "Nodes/225632"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Teaser"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0

Chrysoperla lucasina er nok et medlem av Chrysoperla carnea-komplekset som helt nylig er oppdaget i Norge, og sannsynligvis den sjeldneste av våre tre arter. Det er imidlertid grunn til å tro at det finnes noen individer skjult i norske museer og samlinger.

Grønnvintergulløye Chrysoperla lucasina (Lacroix, 1912)
Creative Commons Attribution | Kjell Magne Olsen | Kaare Aagaard | BioFokus | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.
Opphav
Charles Henry
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution