NTNU Vitenskapsmuseet og Artsdatabanken har gleden av å invitere til symposiet "Biodiversity and Humanity" som arrangeres i forbindelse med Starmus-festivalen i Trondheim.

Tid: 22. juni 2017 kl. 9.00 -13.00
Sted: Akrinn, Sverresgate 12, Trondheim
Gratis deltagelse og lunsj, påmelding

Internasjonale kapasiteter

Seks internasjonale kapasiteter, inkludert Nancy Knowlton og Paul Hebert fra festivalens hovedprogram, vil reflektere rundt biologisk mangfold og hvordan vi som mennesker påvirker og blir påvirket av naturen rundt oss. Øvrige foredragsholdere er Tom Gilbert, Maria Capa, Sujeevan Ratnasingham og Hans Stenøien.

Symposiet vil foregå på engelsk, du finner programmet her:
Programme – Biodiversity and Humanity (.pdf)
 
Arrangementet avsluttes med lunsj og vi ønsker derfor at alle deltakere registrerer seg: Registreringsskjema – Biodiversity and Humanity

Mange tilbud og muligheter

Biodiversity and Humanity er en del av byprogrammet til Starmus som byr på en rekke tilbud og muligheter: Byprogrammet til Starmus 2017

Samtidig med symposiet vises utstillingen Body Worlds Vital ved NTNU Vitenskapsmuseet.
Body Worlds Vital – informasjon og billetter

Rett etter symposiet vil NTNU Vitenskapsmuseet markere utgivelsen av boken "Mires and peatlands of Europe. Status, distribution and conservation" i Akrinn, Sverregate 12.

 

Arrangementet er en del av byprogrammet til Starmus-festivalen i Trondheim.