Vimeo video: Sphingonotus caerulans lokkesang
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "ResourceId" = string "Nodes/232389"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Teaser"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
 • Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) Creative Commons Attribution Share-alike | Göran Liljeberg

Blåvingegresshoppe er en relativt stor markgresshoppe med blåtonede bakvinger. Den finnes primært i åpne, kystnære biotoper i ytre Oslofjord og langs Sørlandskysten. Arten er sjelden og lokal.

Blåvingegresshoppe Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.
Opphav
Sigfrid Ingrisch, DORSA
KildeURL
URL
Lisens
CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution Share-alike