Storkransmose.

En av våre største moser, kan danne store matter i skogbunnen, spesielt i løvskog og rik granskog. Den kjennes på de triangulære bladene og et nikkende til opprett hode i toppen av skuddet.

Storkransmose Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | NTNU Vitenskapsmuseet | Torbjørn Høitomt | BioFokus
Kart. Utbredelse i Norge.