• Stankgulløye.Creative CommonsAttribution | Teemu Rintala | Timo Lehto

Chrysopa perla er én av våre få dagaktive gulløyer. Man kan til og med registrere den bare på lukten!

StankgulløyeChrysopa perla(Linnaeus, 1758)
Creative CommonsAttribution | Kjell Magne Olsen | Kaare Aagaard | BioFokus | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.