Furukamelhalsflue.
  • Furukamelhalsflue.Creative CommonsAttribution | Teemu Rintala | Timo Lehto

Raphidia ophiopsis var kjent allerede av Linné, men hans art inkluderte nok også de to andre artene som er vanlige i Skandinavia.

FurukamelhalsflueRaphidia ophiopsisL., 1758
Creative CommonsAttribution | Kjell Magne Olsen | Kaare Aagaard | BioFokus | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.