Blåpigglav.
  • Blåpigglav. Creative Commons Attribution | Einar Timdal

Blåpigglav ligner pigglav, men podetiene er ofte delvis nedliggende og har lukkede greinvinkler. Arten har også som regel en annen farge, grågrønn til svakt blågrønn. Den vokser på sanddyner og i heier og furuskog langs kysten.

Blåpigglav Cladonia zopfii Vainio
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.