Gravebier.
  • Gravebier. Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk

Gravebier (Andrenidae) omfatter 41 norske arter der de aller fleste tilhører den store slekta sandbier (Andrena). Familien er også representert med to sommerbier (slekta Panurgus) og bringebærbia (Panurginus romani) i Norge.

Gravebier Andrenidae Latreille, 1802
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning