Korttungebier.
  • Korttungebier. Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk

Korttungebiene er en morfologisk heterogen familie som av enkelte forfattere har vært foreslått delt opp i flere egne familier. Alle korttungebier deler imidlertid flere egenskaper, særlig knyttet til munndelene, som karakteriseres av en svært kort, butt og todelt tunge. Dette oppfattes gjerne som den mest primitive familien av bier. På verdensbasis finnes om lag 2500 arter korttungebier som fordeler seg på fem underfamilier. Familien er særlig artsrik i Australia hvor halvparten av verdens arter finnes. Få arter finnes i tropiske områder, mens nordlige områder domineres av de to store slektene Colletes og Hylaeus.

Korttungebier Colletidae Lepeletier, 1841
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning