Korttungebier.

Korttungebiene er en morfologisk heterogen familie som av enkelte forfattere har vært foreslått delt opp i flere egne familier. Alle korttungebier deler imidlertid flere egenskaper, særlig knyttet til munndelene, som karakteriseres av en svært kort, butt og todelt tunge. Dette oppfattes gjerne som den mest primitive familien av bier.

Korttungebier Colletidae Lepeletier, 1841
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning