Gullvepser.
  • Gullvepser. Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Artsdatabanken

Gullveps, med sine skinnende og metalliske farger, er blant de vakreste insektene som finnes. De er utpregete solskinnsdyr og lever som spesialiserte snyltere på andre veps. Mangfoldet av gullveps i Norge er helt nylig kartlagt og det finnes i underkant av 40 arter hos oss.

Gullveps Chrysididae
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning