Svartmaskebie.

Svartmaskebie er relativt vanlig på Østlandet. Den hekker i tørre plantestengler og besøker ulike planter. Hunnen er lett å kjenne igjen på det helmørke ansiktet. Hannen er også karakteristisk med det store første antenneleddet som ligner det til kystmaskebie Hylaeus dilatatus.

Svartmaskebie Hylaeus rinki (Gorski, 1852)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.